Amerika'da Doğum Sonrası Vergi Sistemi

Amerika’da Doğum yapmayı düşünen ailelerin en merak ettiği konulardan biri hiç şüphesiz ki Amerika Birleşik Devletleri’ndeki vergi sistemi ve Amerikan vatandaşı olacak çocuklarının gelecekteki vergi yükümlülükleridir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, kişilerin beyan etmekle yükümlü oldukları senelik gelirleri farklılık gösterir. Bu farklılıklardan dolayı her birey kendi gelir seviyesine oranla vergi öder. Vatandaşların gelir seviyelerine göre gelir vergisi ödemeleri beynelmilel bir uygulamadır.

amerikada vergi.jpg

Gelir seviyesi göz etmeksizin her Amerikan Vatandaşları için geçerli olan vergi uygulamalarını ise aşağıdaki gibi özetleyebiliriz;

·       Her ABD vatandaşı, çalışmaya başladıktan sonra, yıllık 100.000 Amerikan Doları ve üzeri gelirleri üzerinden en az yüzde 15, en fazla yüzde 40 oranında vergi ödemekle yükümlüdür. Yukarıda da belirtildiği gibi bu oranlar gelir seviyesine göre değişmektedir.

·       Her ABD vatandaşı, ABD dışında yaşasa bile, ABD vatandaşı olduğu için vergi vermekle yükümlüdür.

·       Her ABD vatandaşı, her türlü kira gelirini beyan etmek zorundadır.

·       ABD vatandaşı olan kişiye, Türkiye’de ailesinden bir mülk kaldığı zaman (miras), üzerinden gelir elde etmediği sürece (satış ya da kira geliri) her hangi bir gelir beyanında bulunmasına gerek yoktur.

Güncel vergi sistemi genel hatlarıyla bu şekildedir. Yazının başında da belirtilmiş olduğu gibi vergi oranları kişinin gelir seviyesine göre farklılık gösterebilir. Ayrıca ABD vatandaşı bir kişi, dilediği zaman vatandaşlıktan feragat edebilir. Amerikan vatandaşlığından çıkma süreci genel kanının aksine hiç zor bir süreç değildir.